Để kỷ niệm ngày thành lập trường và cũng là kỷ niệm khóa học đầu tiên của trường cấp 3 B Nghĩa Hưng, các cựu học sinh của khóa này đã bàn bạc và đi đến thống nhất : Thiết lập một website kỷ niệm về khóa lấy tên là: www.khoa1c3bnghiahung.com .Website đi tiên phong về tri ân các thầy giáo cô giáo và cũng là cầu nối các bạn cùng khóa khắp mọi miền đất nước.

About these ads